ΛΟΒΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ - ROTARY LOBE PUMPS

Λοβωτές Αντλίες SSP Pumps Series S
 
Οι λοβωτές αντλίες SSP Pumps Σειράς S από ανοξείδωτο ατσάλι, είναι ειδικά σχεδιασμένες για τη διαχείρηση υγρών σε βιομηχανίες όπου απαιτούνται συκεκριμένες συνθήκες μεταφοράς του ρευστού προς άντληση. Το σημαντικότερο πλεονέκτημά τους είναι η ομαλή, σταθερή και υψηλής απόδοσης λειτουργία τους ειδικά απέναντι σε ευαίσθητα ρευστά/χημικά όπου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η απουσία χτυπημάτων των στερεών συστατικών αλλά και η απουσία των φαινομένων της σπηλαίωσης και της δημιουργίας αφρού όπως για παράδειγμα συμβαίνει στη βιομηχανία σαπουνιών ή οδοντοπαστών. 
 
Οι αντλίες SSP είναι κατάλληλες για καθαρισμό επί του σημείου (CIP), αποστείρωσης επί του σημείου (SIP), συμμορφώνονται με το αμερικάνικο πρότυπο υγιεινής 3Α, είναι πιστοποιημένες βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου καθαρισμού και υγιεινής EHEDG ενώ επίσης είναι πιστοποιημένες κατά ATEX.
 
 
 
Μοναδικό χαρακτηριστικό
 
Οι αντλίες SSP σχεδιάζονται πάντοτε ανάλογα με τις απαιτήσεις της παραγωγής του πελάτη σε συνδυασμό με τα φυσικο/χημικά χαρακτηριστικά του ρευστού προς μεταφορά. 
 
 
             

Comments