ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ GRACO HUSKY 1050e

HUSKY  1050e-Series

 

Πλεονεκτήματα

  • Ιδανική αντλία για εφαρμογές όπου απαιτείται σταθερή ροή ρευστού με μηδενικούς παλμούς. Επιτυγχάνεται χάρις στην ειδική σχεδίαση της αεροκίνητης βαλβίδας χωρίς να χρειάζεται η παρουσία κοστοβόρων λύσεων όπως αποσβεστήρες και δοχεία διαστολής.
  • Έως και 5% ενεργειακά πιο αποδοτικές από τις αεροκίνητες αντλίες διπλού διαφράγματος λόγω της παρουσίας ηλεκτροκινητήρα.
  • Αντλία Sealless.
  • Αντλία Self-priming. Δεν απαιτείται  το εσωτερικό σώμα να είναι εξ-ολοκλήρου γεμάτο με νερό  προκειμένου να λειτουργήσει.
  • Συνεχής έλεγχος λειτουργίας μέσω του ηλεκτροκινητήρα. (Διαθέσιμοι κινητήρες AC, AC ATEX και DC χωρίς ψύκτρες.)
  • Διαθέσιμα σώματα αντλιών από αλουμίνιο – πολυπροπυλένιο – ανοξείδωτο ατσάλι / Μπίλιες, έδρες και διαφράγματα παρόμοια με αυτά των αεροκίνητων HUSKY 1050.
  • Συστήματα διαθέσιμα με ή χωρίς αεροσυμπιστή

Η μοναδική ηλεκτρική διαφραγματική αντλία στην αγορά με δυνατότητα παύσης λειτουργίας σε περιπτώσεις, αυξομείωσης πίεσης ή και «φράξεως» της παροχής εξόδου. Επιτυγχάνεται μέσω της ειδικής σχεδίασης του πιστονιού του κεντρικού σώματος της αντλίας στο οποίο κυκλοφορεί αέρας υπό πίεση. Ο έκκεντρος άξονας της αντλητικής μονάδος ο οποίος παίρνει κίνηση από τον ηλεκτροκινητήρα, περιστρέφεται αδιάκοπτα και επιτρέπει την εγκάρσια κίνηση του πιστονιού. Το πιστόνι μέσω  της οριζόντιας παλινδορμικής του κίνησης έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί με τη βοήθεια 2 πύρων αντιδιαμετρικά τα διαφράγματα.

 Στη κανονική λειτουργία το ένα διάφραγμα κινείται λόγω της κινήσεως του πύρου μέσω του εμβόλου (τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του εμβόλου του επιτρέπουν να συγκρατεί τους πύρους εναλλάξ) ενώ το αντίθετο διάφραγμα πιέζεται λόγω της παρουσίας πεπιεσμένου αέρα στο κεντρικό σώμα.

 Σε περίπτωση που η πίεση στην εξωτερική πλευρά των διαφραγμάτων(πλευρά που περιέχεται το ρευστό) είναι μεγαλύτερη από τη πίεση στην εσωτερική τους πλευρά(πλευρά κίνησης του αέρα) η αντλία σταματάει τη κίνηση του ρευστού με τους πύρους να συμπιέζονται μέσω των διαφραγμάτων έχοντας σταθερή θέση και το πιστόνι να παλινδρομεί ελεύθερα λόγω του περιστρεφόμενου κεντρικού άξονα.

Όταν η πίεση του αέρα αυξηθεί σε σχέση με την αντίστοιχη του ρευστού ή όταν η πίεση του ρευστού είναι χαμηλότερη από αυτή του αέρα τότε θα συνεχιστεί και η παροχή του ρευστού. 


Comments